Чечня,הר ...

יש מקום בצ'צ'ניה - Itum-קייל מחוז הכפר Veduchi.

היופי שבדבר - עוצר נשימה. מ גרוזני 2 שעות - הכביש הנופי, זורם דרך לתחתית הגיא.

סינק אשור ב הקלאווה =) pardontiй
אני בעיקר רוצה לציין את היחס של האוכלוסייה טומאה. עוד יחס אוהד וקשוב אני ממעט לפגוש כל.
זה (במובן הטוב) חסד חמור =)

כל התמונות - הלחיצים בתמורה.

גובה 2300 =)

Источник:https://www.drive2.ru/b/1829/

פוסטים קשורים:

הערות מופעל על ידי HyperComments